Profiel mr. R.H.J Koopmans

Mr. R.H.J. Koopmans heeft meer dan 35 jaar bancaire en juridische ervaring. Hij is in diverse functies werkzaam geweest bij ABN AMRO Bank NV en het advocatenkantoor Clifford Chance LLP. Thans is hij ook verbonden aan de Rabo organisatie. 

Hij is lid van de Amsterdamse Balie, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Internationaal Recht en de Vereeniging Handelsrecht. Mr. R.H.J. Koopmans is als advocaat ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 294, 2596 XM Den Haag, telefoon 070-3353535, email: info@advocatenorde.nl en bij de Amsterdamse  Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam, telefoon 020-5896000, e-mail: orde@aova.nl.

Het kantoor is gevestigd in het Vogelstruysgebouw aan de Hullenbergweg 280, 1101 BV Amsterdam bij  metrostation Bullewijk. Bezoek aldaar slechts na voorafgaande afspraak. U wordt dan desgewenst een routebeschrijving toegestuurd.  Afspraken kunnen uiteraard ook elders gemaakt worden, indien u dat beter uitkomt. 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans werkt samen met De Loos en Schrijver advocaten in Wassenaar, Moderne Meesters advocaten in Utrecht en met andere advocatenkantoren. 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV is statutair gevestigd te Groenekan. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30201622. Op overeenkomsten met Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, maar is in voorkomende gevallen bereid zich bij akte van compromis daaraan te onderwerpen.  Informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op https://loket.degeschillencommissie.nl/Web/Site/default.aspx?m=commissie&code=adv

Klachten dienen in eerste instantie bij mr. R.H.J. Koopmans te worden ingediend. Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten of de bevoegde rechter in Amsterdam. 

Op de dienstverlening door ons kantoor is de Advocatenwet van toepassing.  Ook de Verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de gedragsregels van de Orde zijn op ons van toepassing. U kunt deze vinden op http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

Op dit moment is uitsluitend mr R.H.J. Koopmans als advocaat verbonden aan Advocatenkantoor RHJ Koopmans.  Mr. R.H.J. Koopmans adviseert, concipieert en procedeert.

Mr Antoine van Grinsven, notaris bij Dierckxsens, van Grinsven en Franken notarissen te Kaatsheuvel en mr Winnibald Moojen van DM advocatuur te Den Dolder vormen samen met mr R.H.J. Koopmans het bestuur van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor RHJ Koopmans.